شهر سوان‌هیل

شهر سوان‌هیل در کنار رودخانه مورای ایالت ویکتوریا استرالیا

شهر سوان‌هیل (SWAN HILL) یک شهر در شمال غربی ویکتوریا در بزرگراه دره مورای و در جنوب رودخانه مورای کشور …