شهر مانت گامبیر استرالیا

شهر مانت گامبیر استرالیا و دومین شهر پرجمعیت استرالیای جنوبی

شهر مانت گامبیر (Mount Gambier) یک شهر در استرالیا است که در استرالیای جنوبی واقع‌شده است. جمعیت شهری تخمینی این …