مشاوره رایگان جهت به استرالیا، کانادا و آلمان از خدمات ویژه و متفاوت موسسه مهاجرتی یونیک می باشد و هدف از این سرویس آشنایی بیشتر عزیزان با کلیت و پیدا کردن مقاصد مهاجرتی آنهاست.