موزه‌ی انجمن تاریخی باتورست

موزه‌ی انجمن تاریخی باتورست

موزه‌ی انجمن تاریخی باتورست، ازجمله ساختمان‌های قدیمی این شهر است که در بخش شرقی ساختمان دادگاه شهر باتورست قرارگرفته است. …

موزه ملی مسابقه موتور

موزه ملی مسابقه موتور ایالت نیو ساوت ولز

موزه ملی مسابقه موتور (National Motor Racing Museum) یکی از جاذبه‌های گردشگری کشور استرالیا و یک موزه بسیار مدرن و فوق …

موزه اسپیدای

موزه اسپیدای (Ash’s Speedway museum) استرالیا

شما تاریخ جمع‌آوری‌شده در موزه اسپیدای Ash’s Speedway museum را قبل از آن‌که خودتان آن را ببینید، باور نخواهید کرد. …